Identyfikator artykułu : 00100169 / Ostatnia modyfikacja : 08.07.2020Drukowanie

Czy można samodzielnie wymienić baterię wbudowaną w pilota Live-View?

    Nie, użytkownik nie może wymienić wbudowanej baterii. Jej wymianę należy zlecić autoryzowanemu punktowi serwisowemu firmy Sony.