Identyfikator artykułu : 00101704 / Ostatnia modyfikacja : 28.04.2017Drukowanie

Czy jest możliwa zmiana aparatu, jeśli pilot zdalnego sterowania funkcji Live-View [Podgląd na żywo] jest połączony z aparatem przez sieć Wi-Fi?

    Nie.

    W razie potrzeby połączenia pilota zdalnego sterowania funkcji Live-View [Podgląd na żywo] z innym aparatem należy najpierw zakończyć połączenie Wi-Fi i zmienić aparat w menu wyboru urządzenia w sieci Wi-Fi.