Identyfikator artykułu : 00286454 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2023Drukowanie

Jak podłączyć aparat do uchwytu do zdjęć GP-VPT2BT

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Przed połączeniem aparatu z uchwytem do zdjęć GP-VPT2BT (sprzedawanym oddzielnie) przez łącze Bluetooth® wymagane jest sparowanie obu urządzeń.

    Procedura łączenia urządzeń

    1. Sposób postępowania jest opisany w przewodniku pomocniczym do uchwytu GP-VPT2BT, w części Parowanie urządzenia z podłączonym aparatem/kamerą.
    2. Po zakończeniu parowania zmień ustawienie Zd.st.przez Bluetooth w aparacie na Wł., aby umożliwić łączność między urządzeniami: