Identyfikator artykułu : 00200272 / Ostatnia modyfikacja : 16.06.2021Drukowanie

Nie mogę zaktualizować wewnętrznego oprogramowania (firmware) aparatu.

  Jeśli nie udaje się zaktualizować wewnętrznego oprogramowania (firmware) aparatu, należy zapoznać się z poniższym opisem.

  Jeśli aktualizacja nie rozpoczyna się:

  Sprawdź poniższe możliwości.

  • Sprawdź źródło zasilania.

   Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany lub że aparat jest prawidłowo podłączony do zasilacza sieciowego.
   Aktualizacja nie rozpocznie się, gdy wskaźnik zapasu energii pokazuje mniej niż 3 kreski ().
  • Sprawdź połączenie USB.

   Upewnij się, że aparat jest połączony z komputerem w trybie pamięci masowej za pomocą dostarczonego przewodu USB.

   1. Odłącz przewód USB od komputera.
   2. Włącz aparat i upewnij się, że opcja USB Connect (Ustawienie połączenia USB) w menu aparatu jest ustawiona na Mass Storage (Pamięć masowa).
   3. Kiedy aparat jest włączony, podłącz go do komputera przewodem USB i ponownie otwórz pobrany plik.
   4. Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj wykonać czynności 1–3, używając innego portu USB.
  • Sprawdź pobrany plik.

   Upewnij się, że pobrany plik jest odpowiedni dla aparatu i komputera.

   • Pliki, które należy pobrać, zależą od aparatu. Aktualizacja nie rozpocznie się, jeśli pobrany plik jest niedostosowany do modelu aparatu.
   • Pliki przeznaczone do systemu Windows (rozszerzenie: .exe) różnią się od plików do komputerów Mac (rozszerzenie: .dmg).

  Jeśli używany jest system macOS 10.13 (High Sierra) i pojawia się komunikat o braku aparatu do aktualizacji:

  Przed podłączeniem aparatu do komputera Mac przewodem USB trzeba uruchomić w komputerze aplikację „DriverLoader_1013”.

  Szczegółowe informacje podano na poniższej stronie.

  Ponów próbę aktualizacji po uruchomieniu aplikacji „DriverLoader_1013”.

  Jeśli nie udaje się wykonać aktualizacji (ekran aparatu staje się czarny i przez co najmniej 15 minut nie ma żadnej reakcji):

  Ponów próbę aktualizacji, wykonując poniższe czynności.

  1. Odłącz przewód USB od komputera.
  2. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka minut i włóż go na nowo.
  3. Uruchom ponownie komputer.
  4. Włącz aparat i upewnij się, że opcja USB Connect (Ustawienie połączenia USB) w menu aparatu jest ustawiona na Mass Storage (Pamięć masowa).
  5. Kiedy aparat jest włączony, podłącz go do komputera przewodem USB i ponownie otwórz pobrany plik.