Identyfikator artykułu : 00200272 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Nie mogę zaktualizować wewnętrznego oprogramowania (firmware) aparatu.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli nie udaje się zaktualizować wewnętrznego oprogramowania (firmware) aparatu, należy zapoznać się z poniższym opisem.

Jeśli aktualizacja nie rozpoczyna się:

Sprawdź poniższe możliwości.

 • Sprawdź źródło zasilania.

  Upewnij się, że akumulator jest wystarczająco naładowany lub że aparat jest prawidłowo podłączony do zasilacza sieciowego.
  Aktualizacja nie rozpocznie się, gdy wskaźnik zapasu energii pokazuje mniej niż 3 kreski ().
 • Sprawdź połączenie USB.

  Upewnij się, że aparat jest połączony z komputerem w trybie pamięci masowej za pomocą dostarczonego przewodu USB.

  1. Odłącz przewód USB od komputera.
  2. Włącz aparat i upewnij się, że opcja USB Connect (Ustawienie połączenia USB) w menu aparatu jest ustawiona na Mass Storage (Pamięć masowa).
  3. Kiedy aparat jest włączony, podłącz go do komputera przewodem USB i ponownie otwórz pobrany plik.
  4. Jeśli komputer jest wyposażony w kilka portów USB, spróbuj wykonać czynności 1–3, używając innego portu USB.
 • Sprawdź pobrany plik.

  Upewnij się, że pobrany plik jest odpowiedni dla aparatu i komputera.

  • Pliki, które należy pobrać, zależą od aparatu. Aktualizacja nie rozpocznie się, jeśli pobrany plik jest niedostosowany do modelu aparatu.
  • Pliki przeznaczone do systemu Windows (rozszerzenie: .exe) różnią się od plików do komputerów Mac (rozszerzenie: .dmg).

Jeśli używany jest system macOS 10.13 (High Sierra) i pojawia się komunikat o braku aparatu do aktualizacji:

Przed podłączeniem aparatu do komputera Mac przewodem USB trzeba uruchomić w komputerze aplikację „DriverLoader_1013”.

Szczegółowe informacje podano na poniższej stronie.

Ponów próbę aktualizacji po uruchomieniu aplikacji „DriverLoader_1013”.

Jeśli nie udaje się wykonać aktualizacji (ekran aparatu staje się czarny i przez co najmniej 15 minut nie ma żadnej reakcji):

Ponów próbę aktualizacji, wykonując poniższe czynności.

 1. Odłącz przewód USB od komputera.
 2. Wyjmij akumulator, odczekaj kilka minut i włóż go na nowo.
 3. Uruchom ponownie komputer.
 4. Włącz aparat i upewnij się, że opcja USB Connect (Ustawienie połączenia USB) w menu aparatu jest ustawiona na Mass Storage (Pamięć masowa).
 5. Kiedy aparat jest włączony, podłącz go do komputera przewodem USB i ponownie otwórz pobrany plik.