Identyfikator artykułu : 00136032 / Ostatnia modyfikacja : 14.12.2015Drukowanie

Jak sprawdzić wersję oprogramowania wbudowanego aparatu?

  Na początku włącz aparat.

  1. Naciśnij przycisk Menu.
  2. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję Setup (Konfiguracja).
  3. Naciśnij środkową część pokrętła sterującego.
  4. Za pomocą pokrętła sterującego wybierz pozycję Version (Wersja).
  5. Naciśnij środkową część pokrętła sterującego.

  Pojawi się ekran Version (Wersja) z informacją o bieżącej wersji oprogramowania wbudowanego zainstalowanego w aparacie. Zalecamy sprawdzanie dostępnych aktualizacji oprogramowania wbudowanego na stronie pomocy technicznej Sony.