Identyfikator artykułu : 00055981 / Ostatnia modyfikacja : 15.11.2013Drukowanie

Brak obrazu po podłączeniu odtwarzacza BD do telewizora

    Należy wykonać poniższe czynności.

    1. Zresetować ustawienie opcji Output Video Resolution [Rozdzielczość wyświetlania obrazu] do najniższej rozdzielczości: nacisnąć przycisk STOP na odtwarzaczu i przytrzymać go przez co najmniej 10 sekund.
    2. Zmienić ustawienie opcji Deep Color [Głębia kolorów] na wartość OFF [Wył.] w obszarze Screen Settings [Ustawienia ekranu] > HDMI Deep Color Output [Głębia kolorów obrazu HDMI].
    3. Wybrać dowolną rozdzielczość w menu Screen Settings [Ustawienia ekranu] > Output Video Resolution [Rozdzielczość wyświetlania obrazu].