Identyfikator artykułu : 00059921 / Ostatnia modyfikacja : 13.07.2017Drukowanie

Kamera samoczynnie się wyłącza

  Kamera samoczynnie się wyłącza

  W pewnych warunkach kamera wyłącza się automatycznie. Jest to normalne. Na przykład kamera nieużywana przez kilka minut wyłączy się, oszczędzając energię. W większości kamer czas ten można zmieniać, ustawiając odpowiednio opcje oszczędzania energii w menu Setup [Konfiguracja].

  Należy sprawdzić, czy nie występują następujące okoliczności:

  • Po użyciu kamery w zimnym otoczeniu i przeniesieniu jej w miejsce o wyższej temperaturze może dojść do skroplenia pary wodnej wewnątrz urządzenia, powodującego jej nieprawidłowe działanie. Po użyciu kamery na otwartej przestrzeni należy pozostawić urządzenie na kilka godzin w temperaturze pokojowej, aż do ustąpienia kondensacji.
  • Temperatura kamery jest bardzo wysoka. Wyłączyć kamerę i pozostawić ją na pewien czas w chłodnym miejscu.
  • Temperatura kamery jest bardzo niska. Należy pozostawić kamerę z włączonym zasilaniem. Wyłączyć zasilanie kamery i przenieść ją w ciepłe miejsce. Zostawić ją tam na pewien czas, a następnie włączyć zasilanie.
  • Należy używać oryginalnych akumulatorów firmy Sony. Nie można zagwarantować zgodności nieoryginalnych podzespołów z kamerą.
  • Naładować całkowicie akumulator.

  Jeśli problem nie ustępuje, a kamera wyłącza się również podczas korzystania z zasilacza sieciowego, prawdopodobnie jest ona niesprawna i może wymagać naprawy.