Identyfikator artykułu : 00108927 / Ostatnia modyfikacja : 25.02.2015Drukowanie

Dlaczego kamera samoczynnie się wyłącza po upływie 5 minut?

    Pozostawienie kamery w trybie czuwania z włożoną kasetą na 5 minut spowoduje jej automatyczne wyłączenie.

    Celem takiego działania jest oszczędność baterii oraz przeciwdziałanie zużyciu baterii i kasety. Aby wyjść z trybu czuwania, należy przesunąć przełącznik STANDBY [Tryb czuwania] w dół, a następnie w górę.