Identyfikator artykułu : 00079533 / Ostatnia modyfikacja : 26.09.2022Drukowanie

Kamera wyłącza się samoczynnie po 5 minutach.

    Ten aparat jest wyposażony w funkcję A.SHUT OFF [Automatyczne wyłączanie] lub funkcję oszczędzania energii, która automatycznie wyłącza aparat po pięciu minutach bezczynności, aby ograniczyć zużycie energii akumulatora.

    • Gdy aparat jest podłączony do zasilacza sieciowego, funkcja Auto Power Off [Automatyczne wyłączanie] nie jest aktywowana.
    • Jeżeli w menu aparatu dostępna jest opcja pozwalająca wyłączyć tę funkcję, należy ustawić ją na NEVER [Nigdy] lub OFF [Wył.], co spowoduje, że funkcja ta nie będzie używana.
    • Informacje na temat sposobu ustawiania tej funkcji można znaleźć w dostarczonym przewodniku użytkownika. Przewodnik użytkownika można znaleźć w części Pobieranie instrukcji użytkownika.

    Jeśli problem nadal występuje, produkt może wymagać naprawy.