Identyfikator artykułu : SX547273 / Ostatnia modyfikacja : 14.01.2019Drukowanie

Na czym polega funkcja Oszczędzanie danych w systemie Android 7.0 lub nowszym?

  Funkcję Oszczędzanie danych możesz włączyć, aby w mniejszym stopniu wykorzystywać transmisję danych, na przykład kiedy masz plan taryfowy z ograniczeniami. Kiedy funkcja Oszczędzanie danych jest włączona, większość aplikacji i usług odbiera dane w tle tylko za pośrednictwem sieci Wi-Fi®.

  Włączanie Oszczędzania danych

  Android 8.0 lub 9.0

  Jak włączyć oszczędzanie danych

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Użycie danych > Oszczędzanie danych.
  2. Stuknij suwak Wył. Kiedy Oszczędzanie danych jest włączone, na pasku stanu jest wyświetlana ikona .

  Android 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak włączyć oszczędzanie danych

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Użycie danych > Oszczędzanie danych.
  3. Stuknij suwak Wył. Kiedy Oszczędzanie danych jest włączone, na pasku stanu jest wyświetlana ikona , a u góry menu Ustawienia jest widoczne powiadomienie.

  Odbieranie danych w tle, gdy nie ma łączności Wi-Fi®

  Gdy Oszczędzanie danych jest włączone, a sieć Wi-Fi® jest niedostępna, niektóre aplikacje i usługi mogą nie być w stanie wysyłać i odbierać danych w tle. Aby tego uniknąć, możesz wybrać aplikacje i usługi, które będą nadal odbierać dane w tle za pośrednictwem komórkowej transmisji danych pomimo włączonej funkcji Oszczędzanie danych.

  Android 8.0 lub 9.0

  Jak wykluczyć aplikacje i usługi z działania funkcji Oszczędzanie danych

  1. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Sieci zwykłe i bezprzewodowe > Użycie danych > Oszczędzanie danych.
  2. Stuknij pozycję Nieograniczony dostęp do danych.
  3. Znajdź aplikację lub usługę, która powinna nadal odbierać dane w tle za pomocą transmisji danych w sieci komórkowej.
  4. Stuknij suwak obok aplikacji lub usługi, które chcesz wykluczyć z działania funkcji Oszczędzanie danych.

  Android 7.0, 7.1 lub 7.1.1

  Jak wykluczyć aplikacje i usługi z działania funkcji Oszczędzanie danych

  1. Na ekranie głównym stuknij ikonę Ekranu aplikacji.
  2. Znajdź i stuknij pozycje Ustawienia > Użycie danych > Oszczędzanie danych.
  3. Stuknij pozycję Nieograniczony dostęp do danych.
  4. Znajdź aplikację lub usługę, która powinna nadal odbierać dane w tle za pomocą transmisji danych w sieci komórkowej.
  5. Stuknij suwak obok aplikacji lub usługi, które chcesz wykluczyć z działania funkcji Oszczędzanie danych.