Identyfikator artykułu : SX528173 / Ostatnia modyfikacja : 30.05.2017Drukowanie

Transmisja danych w sieci komórkowej lub sieć Wi-Fi niespodziewanie się wyłącza

  Transmisja danych w sieci komórkowej lub połączenie z siecią Wi-Fi® może przestać działać po wyłączeniu ekranu urządzenia Xperia™. Jedną z przyczyn przerwania transmisji danych w sieci komórkowej lub połączenia z siecią Wi-Fi® może być automatyczne włączenie trybu STAMINA w celu zaoszczędzenia energii baterii.

  Aby rozwiązać ten problem, spróbuj po kolei wykonać poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany, zanim wykonasz następną.

  • Spróbuj wyłączyć tryb STAMINA ręcznie lub przez podłączenie ładowarki do urządzenia. Jeżeli rozwiąże to problem, to prawdopodobną przyczyną przerwania połączenia jest włączenie trybu STAMINA.
  • Jeżeli wyłączenie trybu STAMINA nie rozwiąże problemu, przejdź do strony http://support.sonymobile.com/pl/, wybierz swój model urządzenia, a następnie wprowadź w polu wyszukiwania Połączenie Wi-Fi przestaje działać. W artykule „Połączenie Wi-Fi® przestaje działać” znajdziesz kilka propozycji rozwiązania problemów z łącznością Wi-Fi®.
  • Jeżeli rozwiązania dotyczące sieci Wi-Fi® nie pomogą, wprowadź w polu wyszukiwania Brak zasięgu sieci lub komórkowego połączenia transmisji danych. W artykule „Brak zasięgu sieci lub komórkowego połączenia transmisji danych” znajdziesz kilka propozycji rozwiązania problemów z łącznością.

  Wyłączanie trybu STAMINA

  Android 7.0

  Jak wyłączyć tryb STAMINA ręcznie

  1. Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, i stuknij powiadomienie Tryb STAMINA włączony.
  2. Przeciągnij w lewo suwak .

  Android 6.0

  Jak wyłączyć tryb STAMINA ręcznie

  1. Przeciągnij pasek stanu w dół, aby otworzyć panel powiadomień, i stuknij powiadomienie Tryb STAMINA włączony.
  2. Stuknij pozycję Nigdy, aby wyłączyć tryb STAMINA.