Identyfikator artykułu : SX546473 / Ostatnia modyfikacja : 19.11.2018Drukowanie

Jak można wyświetlić dwie aplikacje naraz (w systemie Android 7.0 lub nowszym)?

  Do wyświetlenia dwóch aplikacji jednocześnie możesz użyć podzielonego ekranu.

  Android 7.0 lub nowsza wersja

  Jak wyświetlić dwie aplikacje jednocześnie

  1. Otwórz aplikację.
  2. Dotknij przycisku Ostatnio używane aplikacje .
  3. Pojawią się dwa ekrany. Na dolnym ekranie są wyświetlane ostatnio używane aplikacje.
  4. Na dolnym ekranie wybierz drugą aplikację.
  Uwaga! Nie wszystkie aplikacje obsługują widok podzielonego ekranu.

  Android 7.0 lub nowsza wersja

  Jak wyjść z widoku podzielonego ekranu

  1. Dotknij paska między ekranami i go przytrzymaj.
  2. Przeciągnij pasek do góry lub na dół.