Identyfikator artykułu : SX460673 / Ostatnia modyfikacja : 05.09.2023Drukowanie

Moje urządzenie Xperia jest zablokowane. Dlaczego muszę podać swoją nazwę użytkownika i hasło do konta Google?

  Jeżeli pojawia się prośba o zweryfikowanie tożsamości przez podanie nazwy użytkownika i hasła do konta Google, najprawdopodobniej:

  • Naprawiono oprogramowanie przy użyciu programu Xperia Companion.
  • Zresetowano urządzenie przy użyciu aplikacji Znajdź moje urządzenie.
  • Zresetowano urządzenie przy użyciu narzędzia do aktualizacji oprogramowania układowego firmy Sony (Emma) lub narzędzia innego producenta.

  W takich przypadkach nie będzie można ukończyć konfiguracji urządzenia bez weryfikacji tożsamości przy użyciu wymaganych danych logowania do konta Google. Jeśli nie możesz się zalogować się przy użyciu swojej nazwy użytkownika i hasła do konta Google, nie będzie można w ogóle korzystać z urządzenia.

  Dlaczego tak się dzieje?

  To działanie jest zamierzoną funkcją zabezpieczeń i służy do ochrony urządzenia przez użyciem przez osoby nieupoważnione. Dzięki niemu urządzenie jest dosłownie bezużyteczne dla każdego złodzieja.

  Podając swoje poświadczenia do konta Google ustawionego poprzednio na urządzeniu, można zweryfikować swoją prawną własność urządzenia. Z urządzenia będzie można korzystać po niecałej minucie. Pamiętaj: Na konto Google na urządzeniu można się zalogować po wprowadzeniu na nim wcześniej prawidłowej nazwy użytkownika i hasła do konta Google.

  Co trzeba zrobić?

  Zanim będzie można ponownie korzystać z urządzenia, należy spełnić dwa wymagania:

  1. Sprawdź, czy urządzenie ma połączenie z Internetem. Możesz wyszukać sieć Wi-Fi i połączyć się z nią podczas konfigurowania urządzenia po zresetowaniu.
  2. Wprowadź prawidłowo poświadczenia konta Google przechowywane uprzednio na urządzeniu. Poprawność nazwy użytkownika i hasła można sprawdzić, logując się na koncie Google z innego urządzenia.

  Kiedy zostanie wprowadzona prawidłowa nazwa użytkownika i hasło, urządzenie zweryfikuje tożsamość użytkownika i będzie można przystąpić do jego konfiguracji.

  Nie pamiętam już swoich poświadczeń. Co teraz?

  Jeżeli nie pamiętasz hasła Google ani adresu e-mail w usłudze Gmail, możesz skorzystać z funkcji Odzyskiwanie konta firmy Google: https://www.google.com/accounts/recovery/

  Uwaga! Do odzyskania konta Google będzie wymagane wprowadzenie pewnych informacji osobistych oraz danych dotyczących konta Google. Jest to szczególnie istotne, jeżeli użytkownik nie określił żadnej zapasowej metody kontaktu (np. innego adresu e-mail) podczas zakładania konta Google. Bez podania wymaganych informacji nie będzie można odzyskać konta Google.

  Nie udało mi się odzyskać poświadczeń do konta Google, a moje urządzenie jest nadal zablokowane. Co teraz?

  Ochrony urządzenia firmy Google nie można obejść. Jeżeli nie znasz swoich danych logowania do konta Google, nie możesz nic zrobić. Nie można ich odzyskać za pomocą usługi odzyskiwania konta oferowanej przez Google. Jedyną pozostałą opcją jest wysłanie urządzenia do autoryzowanego partnera serwisowego firmy Sony Mobile. W celu potwierdzenia praw własności do urządzenia należy okazać dowód jego zakupu.

  Nie mogę okazać dowodu zakupu

  Jeżeli nie możesz okazać dowodu zakupu ani odzyskać poświadczeń do konta Google przechowywanych uprzednio na urządzeniu, dalsze korzystanie z urządzenia będzie niemożliwe. Tej blokady nie można obejść w żaden sposób.

  Możesz spróbować skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub osobą, która Ci je dała bądź sprzedała. Być może w ten sposób uda Ci się uzyskać dowód zakupu, aby można było wysłać urządzenie do autoryzowanego serwisu Sony Mobile.