Identyfikator artykułu : S700024585 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Where can I find the serial number of my tablet?


  Gdzie znajduje się numer seryjny tabletu firmy Sony?


  Numer seryjny można znaleźć pod dolną pokrywą. Nacisnąć przyciski oznaczone strzałkami na poniższej ilustracji w celu odblokowania dolnej pokrywy.


  W miejscu wskazanym na poniższej ilustracji znajdują się etykiety zawierające numer seryjny i numer IMEI. 

  Numer seryjny jest poprzedzony oznaczeniem „S/N” i składa się z 15 cyfr podzielonych na dwie grupy, zawierające odpowiednio osiem i siedem cyfr.


  Numer seryjny można również odczytać z poziomu ustawień tabletu:
  1. Dotknąć opcji Apps znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu głównego.
  2. Dotknąć opcji Settings.
  3. Dotknąć opcji About tablet.
  4. Dotknąć opcji Status.
   Wyświetli się okno podręczne zawierające numer seryjny oraz informacje dotyczące akumulatora oraz połączeń.