Identyfikator artykułu : 00059988 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019Drukowanie

Tablet S i P: tablet się nie włącza

Tablet S i P: tablet się nie włącza

  1. Odłączyć wszystkie podłączone urządzenia, takie jak karty SIM lub SD, kable USB bądź słuchawki.
  2. Upewnić się, że tablet jest podłączony do źródła zasilania.
  3. Sprawdzić, czy świeci się dioda LED na ładowarce (upewnić się, że ładowarka jest dokładnie podłączona do źródła zasilania).
  4. Sprawdzić, czy kontrolka ładowania na tablecie (znajdująca się pomiędzy przyciskami zasilania i zwiększania głośności) świeci.
  5. Jeżeli kontrolka ładowania nie świeci, tablet nie jest zasilany.
  6. Sprawdzić, czy złącze jest dokładnie podłączone do tabletu. W tym celu odłączyć je, sprawdzić pod kątem zabrudzeń i ponownie podłączyć.
  7. Upewnić się, że tablet jest podłączony bezpośrednio do ładowarki — nie używać stacji dokującej do wykonania tego testu.
  8. Sprawdzić, czy świeci się zielona kontrolka zasilania na zasilaczu sieciowym. Jeśli kontrolka zasilania się nie świeci, gdy zasilacz sieciowy jest podłączony, podłączyć inne urządzenie do tego samego gniazdka zasilającego i sprawdzić, czy zasilanie jest dostępne.
  9. Nacisnąć przycisk zasilania.

  Jeśli to nie rozwiąże problemu, zresetować tablet .