Identyfikator artykułu : S700024594 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Tablet się nie włącza lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami

  Tablet się nie włącza lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami

  Jeżeli tablet firmy Sony nie włącza się, zawiesza lub działa niezgodnie z oczekiwaniami, należy zapoznać się z jedną z poniższych części, najlepiej opisującą problem.
  1. Tablet się nie włącza
  2. Tablet się zawiesza
  3. Tabletu nie można wyłączyć
  Jeżeli przedstawione opcje nie mają zastosowania lub nie rozwiązują problemu, należy rozważyć użycie rozwiązań z ostatniej części:
  1. Kiedy i w jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Tablet się nie włącza

  1. Upewnić się, że tablet jest podłączony do źródła zasilania.
  2. Sprawdzić, czy wskaźnik ładowania na tablecie (znajdujący się pomiędzy przyciskami zasilania i zwiększania głośności)  świeci.
   Jeżeli wskaźnik zasilania nie świeci, tablet nie jest zasilany.
   1. Sprawdzić, czy złącze jestprawidłowo podłączone do tabletu. W tym celu odłączyć je, sprawdzić pod kątem zabrudzeń i ponownie podłączyć. (Uwaga: po około 15–20 minutach ładowania ładowarka powinna być lekko ciepła).
   2. Upewnić się, że tablet jest podłączony bezpośrednio do dostarczonej z nim ładowarki; nie stosować portu USB komputera.
  3. Nacisnąć przycisk zasilania.
  4. Jeżeli tablet nadal się nie włącza: 
   1. Nacisnąć przyciskzasilania i przytrzymać go przez 10–15 sekund (dioda LED miga 1–2 razy).
   2. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania.
  5. Jeżeli problem nie został rozwiązany, może być konieczna naprawa urządzenia. Należy się skontaktować z firmą Sony.

  2. Tablet się zawiesza

  1. Nacisnąć przycisk zasilania i przytrzymać go przez około 10–15 sekund, aby wyłączyć tablet.
   Uwaga: wszelkie niezapisane dane zostaną utracone.
  2. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania.
  3. Jeżeli tablet ponownie się zawiesi, należy zwrócić uwagę na aplikację, która była w tym momencie używana.
  4. Sprawdzić, czy w serwisie Google Play Store dostępneaktualizacje dla tej aplikacji.
   1. Dotknąć opcji Apps&Widgets [Aplikacje i widżety], a następnie dotknąć opcji Play Store.
   2. Dotknąć ikony pobierania w prawym górnym rogu.
   3. Wyświetli się lista wszystkich aplikacji powiązanych z kontem użytkownika w serwisie Google. W lewym górnym rogu ekranu podświetlone będą dostępne aktualizacje. 
   4. Należy zainstalować odpowiednie aktualizacje i ponownie wykonać czynności opisane powyżej.
  5. Upewnić się, że aplikacja jest oznaczona jako kompatybilna z posiadanym tabletem firmy Sony, a przynajmniej z tabletami z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 4.0 bądź nowszej. Serwis Play Store jest przeznaczony dla użytkowników różnych rodzajów urządzeń i niektóre aplikacje nie są kompatybilne z częścią urządzeń.
  6. Rozważyć przywrócenie ustawień fabrycznych w celu ustawienia w tablecie oryginalnego, działającego obrazu systemu operacyjnego.

  3. Tabletu nie można wyłączyć

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 10–15 sekund w celu wymuszenia wyłączenia tabletu.
   Uwaga: wszelkie niezapisane dane zostaną utracone.

  4. Kiedy i w jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne

  Jeżeli posiadany tablet firmy Sony działa w sposób niezgodny z oczekiwaniami, a powyższe wskazówki nie dotyczą bądź nie rozwiązują tego problemu, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
  1. Włączyć tablet
  2. Po wyświetleniu ekranu głównego dotknąć opcji Apps & Widgets [Aplikacje i widżety] w prawym górnym rogu.
  3. Dotknąć opcji Settings [Ustawienia], a następnie opcji Backup & reset [Tworzenie kopii zapasowej i resetowanie].
  4. Zaznaczyć odpowiednie opcje przywracania ustawień, np. Back up my data [Utwórz kopię zapasową moich danych] i Automatic restore [Automatyczne przywracanie].
  5. Dotknąć opcji Factory data reset [Przywrócenie ustawień fabrycznych].  6. Przed kontynuowaniem należy się upewnić, że dane dotyczące konta w serwisie Google, ustawień sieci bezprzewodowej oraz innych ustawień są zapisane w bezpiecznym miejscu poza tabletem.
  7. Aby kontynuować, należy dotknąć opcji Reset tablet [Resetuj tablet].
  8. Aby potwierdzić komunikat informujący o usuwaniu danych, należy dotknąć opcji Erase everything [Usuń wszystko].
  9. Po kilku sekundach tablet się wyłączy.
  10. Postępować zgodnie z instrukcjami kreatora uruchamiania.
  11. Odwiedzić serwis Play Store w celu ponownego zainstalowania wybranych aplikacji.