Identyfikator artykułu : S700024586 / Ostatnia modyfikacja : 12.07.2018Drukowanie

Tablet się zawiesza bądź nie działa zgodnie z oczekiwaniami

  Tablet się zawiesza bądź nie działa zgodnie z oczekiwaniami

  Jeżeli tablet firmy Sony się zawiesza bądź nie działa zgodnie z oczekiwaniami, należy wybrać opcję, która najlepiej opisuje problem.

  Jeżeli powyższe opcje nie dotyczą problemu bądź go nie rozwiązują, należy rozważyć poniższe rozwiązanie:

  Tablet się nie włącza

  1. Odłączyć wszystkie podłączone urządzenia, takie jak kable USB czy słuchawki.
  2. Upewnić się, że tablet jest podłączony do źródła zasilania.
  3. Nacisnąć przycisk zasilania.
   Przycisk zasilania tabletów serii P
  4. Jeżeli tablet nadal się nie włącza:
   1. Zamknąć tablet i obrócić go spodem do góry
   2. Zdjąć dolną pokrywę, naciskając wskazane przyciski, i odłożyć ją na bok.
   3. Unieść akumulator we wskazany sposób i go wyjąć.

    Przyciski zwalniające blokadę dolnej pokrywy tabletów serii PWyjmowanie akumulatora tabletów serii P
   4. Odczekać 5 sekund, a następnie włożyć akumulator z powrotem do tabletu i założyć dolną pokrywę.
   5. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania.
  5. Jeżeli problem nie został rozwiązany, może być konieczna naprawa urządzenia. Należy się skontaktować z firmą Sony.

  Tablet się zawiesza

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć tablet.
   Uwaga: wszelkie niezapisane dane zostaną utracone.
   Przycisk zasilania tabletów serii P
  2. W oknie dialogowym potwierdzenia dotknąć opcji OK. Tablet wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
   Ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć tablet.
  3. Jeżeli tablet ponownie się zawiesi, należy zwrócić uwagę na aplikację, która była w tym momencie używana.
  4. Należy sprawdzić, czy w serwisie Android Market nie są dostępne aktualizacje tej aplikacji.
   1. Dotknąć opcji Apps [Aplikacje], a następnie opcji Market.
   2. Dotknąć opcji My Apps [Moje aplikacje] w prawym górnym rogu ekranu.
   3. Wyświetli się lista wszystkich aplikacji powiązanych z kontem użytkownika w serwisie Google. W lewym górnym rogu ekranu podświetlone będą dostępne aktualizacje. Należy zainstalować odpowiednie aktualizacje i ponownie wykonać czynności opisane powyżej.
  5. Należy się upewnić, że aplikacja jest oznaczona jako kompatybilna z posiadanym tabletem firmy Sony, ewentualnie z tabletami z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 3.1 bądź nowszej. Serwis Android Market jest przeznaczony dla użytkowników różnych rodzajów urządzeń i nie wszystkie aplikacje są kompatybilne z każdym urządzeniem.
  6. Należy również rozważyć przywrócenie ustawień fabrycznych, aby przywrócić oryginalny, działający obraz systemu operacyjnego tabletu.

  Tabletu nie można wyłączyć

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez 10 sekund w celu wyłączenia tabletu.
   Uwaga: wszelkie niezapisane dane zostaną utracone.
  2. Jeżeli problem nie został rozwiązany, należy wykonać poniższe czynności:
   1. Zamknąć tablet i obrócić go spodem do góry
   2. Zdjąć dolną pokrywę, naciskając wskazane przyciski, i odłożyć ją na bok. 
   3. Unieść akumulator we wskazany sposób i go wyjąć.
    Przyciski zwalniające blokadę dolnej pokrywy tabletów serii PWyjmowanie akumulatora tabletów serii P
  3. Odczekać 5 sekund, a następnie włożyć akumulator z powrotem do tabletu i założyć dolną pokrywę.

  Kiedy i w jaki sposób przywrócić ustawienia fabryczne

  Jeżeli posiadany tablet firmy Sony działa w sposób niezgodny z oczekiwaniami, którego powyższe wskazówki nie dotyczą bądź nie rozwiązują, należy przywrócić ustawienia fabryczne.
  1. Włączyć tablet. Po wyświetleniu się ekranu głównego dotknąć opcji Opcja Apps [Aplikacje] Apps [Aplikacje]. 
  2. Dotknąć opcji Opcja Settings [Ustawienia] Settings [Ustawienia], a następnie opcji Privacy [Prywatność].
  3. Zaznaczyć odpowiednie opcje przywracania ustawień fabrycznych, np. Back up my data [Utwórz kopię zapasową moich danych] i Automatic restore [Automatyczne przywracanie].
  4. Dotknąć opcji Factory data reset [Przywrócenie ustawień fabrycznych].
   Tablety serii P — przywracanie ustawień fabrycznych w menu Settings [Ustawienia] – Privacy [Prywatność]
  5. Przed kontynuowaniem należy się upewnić, że dane dotyczące konta w serwisie Google, ustawień sieci bezprzewodowej oraz innych ustawień są zapisane w bezpiecznym miejscu poza tabletem. Można również usunąć inne dane, takie jak muzykę i zdjęcia, jednak nie jest to konieczne w przypadku problemów związanych z systemem operacyjnym.
   Aby kontynuować, należy dotknąć opcji Reset tablet [Resetuj tablet].
  6. Aby potwierdzić komunikat informujący o usuwaniu danych, należy dotknąć opcji Erase everything [Usuń wszystko].
  7. Po kilku sekundach tablet się wyłączy.
  8. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi przez kreator uruchamiania.
  9. Aby ponownie zainstalować aplikacje, należy skorzystać z serwisu Android Market.