Identyfikator artykułu : 00059996 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Tablet S i P: tablet nie reaguje

  1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aby wyłączyć tablet (przed zwolnieniem przycisku zasilania należy się upewnić, że dioda LED zamigała 2–3 razy).Uwaga: wszelkie niezapisane dane zostaną utracone.

  resetowanie tabletu S

  1. W oknie dialogowym potwierdzenia dotknąć opcji OK. Tablet wyłączy się automatycznie po kilku sekundach.
  2. Ponownie nacisnąć przycisk zasilania, aby włączyć tablet.
  3. Jeżeli tablet ponownie się zawiesi, należy zwrócić uwagę na aplikację, która była w tym momencie używana.
  4. Sprawdzić, czy w serwisie Google Play Store dostępne są aktualizacje dla tej aplikacji.
  5. Dotknąć opcji Apps&Widgets [Aplikacje i widżety], a następnie dotknąć opcji Play Store.
  6. Dotknąć ikony pobierania w prawym górnym rogu. Wyświetli się lista wszystkich aplikacji powiązanych z kontem użytkownika w serwisie Google. W lewym górnym rogu ekranu podświetlone będą dostępne aktualizacje. Pobierz aplikację
  7. Upewnić się, że aplikacja jest oznaczona jako kompatybilna z posiadanym tabletem firmy Sony, a przynajmniej z tabletami z zainstalowanym systemem operacyjnym Android w wersji 4.0 bądź nowszej. Serwis Play Store jest przeznaczony dla użytkowników różnych rodzajów urządzeń i niektóre aplikacje nie są kompatybilne z częścią urządzeń.

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przywróć ustawienia fabryczne tabletu .