Music Center for PC

  Migracja danych do innego komputera (wykonanie kopii zapasowej/przywracanie danych)

  Aby korzystać z aplikacji „Music Center for PC” na innym komputerze, na przykład w przypadku wymiany komputera, należy przenieść dane z aplikacji „Music Center for PC” do nowego komputera.
  Utwórz kopię zapasową danych na starym komputerze, a następnie przywróć ją na nowym komputerze, aby przenieść dane.

  Wskazówka

  • Aplikacja „Music Center for PC Ver. 2.1.0” nie ma narzędzia do tworzenia kopii zapasowych. Kopię zapasową danych można utworzyć, kopiując niezbędne pliki.

  Tworzenie kopii zapasowej danych

  Kopię zapasową danych można utworzyć, kopiując pliki muzyczne i pliki z danymi aplikacji.

  1. Utwórz nowy folder dla kopii zapasowej danych w wybranej lokalizacji.

   Po przeniesieniu danych do nowego komputera utwórz nowy folder na nośnikach zewnętrznych, na przykład na zewnętrznym dysku twardym.
   W niniejszym objaśnieniu nowy folder nosi nazwę „Kopia zapasowa”.

  2. Skopiuj pliki muzyczne do folderu „Kopia zapasowa”.

   W przypadku utworów zaimportowanych z płyt audio CD lub serwisów umożliwiających pobieranie muzyki, skopiuj pliki muzyczne w następujący sposób.

   Lokalizacja plików muzycznych   Lokalizacja docelowa w folderze „Kopia zapasowa”
   C:\Users\[Nazwa użytkownika]\Muzyka Kopia zapasowa\[Nazwa użytkownika]\Muzyka
   C:\Users\Public\Music Kopia zapasowa\Publiczny\Muzyka

   Uwaga

   • Po zmianie lokalizacji plików muzycznych skopiuj je do jakiegoś folderu w folderze „Kopia zapasowa” w taki sposób, aby ścieżka do pliku odpowiadała pierwotnej lokalizacji.
   • W przypadku utworów zaimportowanych z innych folderów niż te opisane powyżej, sprawdź lokalizację plików muzycznych zgodnie z opisem na stronie poniżej, a następnie skopiuj pliki muzyczne do folderu „Kopia zapasowa”.
  3. Skopiuj pliki z danymi aplikacji do folderu „Kopia zapasowa”.

   Skopiuj poniższe trzy foldery do folderu „Kopia zapasowa”.

   • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\db
   • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\config
   • C:\Users\[Nazwa użytkownika]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\fringe

  Uwaga

  • Niektóre obrazy okładek mogą nie być wyświetlane na nowym komputerze.

  Odzyskiwanie danych na nowym komputerze

  Z kopii zapasowej danych można przywrócić pliki muzyczne i pliki danych aplikacji.
  Upewnij się, że na nowym komputerze zainstalowana jest najnowsza wersji aplikacji „Music Center for PC”.

  1. Uruchom aplikację „Music Center for PC” na nowym komputerze, a następnie zakończ z nią pracę.
  2. Skopiuj pliki muzyczne z folderu „Kopia zapasowa”.

   Skopiuj pliki muzyczne w następujący sposób.

   Źródło w folderze „Kopia zapasowa”   Lokalizacja docelowa na nowym komputerze
   Kopia zapasowa\[Nazwa użytkownika]\Muzyka W następujący sposób utwórz nowy folder, a następnie skopiuj ten folder.
   C:\Users\[Nazwa użytkownika (taka sama jak w przypadku źródła kopii)]\Muzyka
   Kopia zapasowa\Publiczny\Muzyka C:\Users\Public\Music

   W przypadku plików muzycznych, które zostały skopiowane do innych folderów niż podane powyżej, po wykonaniu kopii zapasowej skopiuj je do tej samej lokalizacji na nowym komputerze jak oryginalna lokalizacja na starym komputerze.

  3. Skopiuj pliki z danymi aplikacji z folderu „Kopia zapasowa”.

   Skopiuj pliki z danymi aplikacji w następujący sposób.

   Nazwa folderu   Lokalizacja docelowa na nowym komputerze
   db Skopiuj i zastąp folder w poniższym folderze.
   C:\Users\[Nazwa użytkownika (na nowym komputerze)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   config Skopiuj i zastąp folder w poniższym folderze.
   C:\Users\[Nazwa użytkownika (na nowym komputerze)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
   fringe W następujący sposób utwórz folder, a następnie skopiuj ten folder.
   C:\Users\[Nazwa użytkownika (taka sama jak źródło kopii)]\AppData\Roaming\Sony\Music Center\
  4. Uruchom aplikację „Music Center for PC”, a następnie sprawdź, czy dane zostały przywrócone.