Music Center for PC

  Tworzenie kopii zapasowych danych programu „Music Center for PC”

  Uwaga

  • Zamknij wszystkie inne programy niż narzędzie do tworzenia kopii zapasowych programu „Music Center for PC”.
  • Należy uważać, aby w trakcie zapisywania kopii zapasowej komputer nie przełączył się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia.
   Dane mogą zostać utracone lub tworzenie kopii zapasowej może zakończyć się niepowodzeniem.
  • Im większy rozmiar nagrań, tym dłużej trwać będzie tworzenie kopii zapasowej.
  1. Wybierz (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz [Kopia zapasowa danych] z menu [Narzędzia].
  2. Przeczytaj dokładnie wyświetlone informacje i wybierz [Następny].
  3. Wybierz [Przeglądaj…] i określ miejsce docelowe dla kopii zapasowej danych na wyświetlonym ekranie.

   Określ miejsce zapisu i wybierz [Wybierz folder].

  4. Sprawdź, czy wybrane miejsce zapisu zostało wyświetlone w pozycji „Ścieżka zapisu kopii zapasowej danych:”.
  5. Wprowadź nazwę kopii zapasowej danych.

   Zostanie utworzony folder o nazwie kopii zapasowej w podanym miejscu docelowym.

   Wskazówka

   • Zapisywanie miejsca zapisu kopii zapasowej jest przydatne, gdy konieczne jest przywrócenie danych.
  6. Wybierz [Następny].
  7. Sprawdź wyświetlone informacje i wybierz [Rozpocznij].
  8. Po zakończeniu operacji tworzenia kopii zapasowej danych wybierz [OK].

  Uwaga

  Jeżeli korzystasz z programu „Music Center for PC wer. 2.1.0”, sprawdź następującą metodę.