Znaki towarowe

  CD, DVD, Blu-ray Disc oraz dane powiązane z muzyką i filmami od Gracenote, Inc., Copyright © 2000 do przedstawiania Gracenote. Gracenote Software, Copyright © 2000 do przedstawiania Gracenote.

  Co najmniej jeden patent należący do Gracenote ma zastosowanie dla tego produktu i usługi. Na witrynie internetowej Gracenote dostępna jest niepełna lista mających zastosowanie patentów Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo i logotyp Gracenote oraz logo "Powered by Gracenote" są zarejestrowanymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

  Logo "SONY" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Sony Corporation.

  "Walkman®", "WALKMAN®" i ich odnośne loga są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Sony Corporation.

  "DSEE HX" jest zarejestrowanym znakiem handlowym Sony Corporation.

  "12 TONE ANALYSIS" i jego logo są znakami handlowymi Sony Corporation.

  "xLOUD" i jego logo są znakami handlowymi Sony Corporation.

  "Lyrics Display" to znak handlowy Sony Corporation.

  "Microsoft, Internet Explorer, Windows Media i Windows" są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Business Group.

  ASIO to znak handlowy i oprogramowanie Steinberg Media Technologies GmbH.

  „Media Go” i logo „Media Go” są znakami towarowymi firmy Sony Interactive Entertainment LLC.

  App Store jest znakiem towarowym firmy Apple Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

  Google, Google Play i YouTube są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Google Inc.