Music Center for PC

  Gdzie są zapisywane utwory zaimportowane do aplikacji „Music Center for PC”?

  Lokalizacja, w której zapisywane są importowane utwory, zależy od sposobu importowania utworów, na przykład z płyt audio CD, serwisów umożliwiających pobieranie muzyki itp. lub importowania utworów zapisanych na komputerze.

  W przypadku importowania utworów z płyt audio CD, serwisów umożliwiających pobieranie muzyki itp.

  Importowane utwory są zapisywane w folderze aplikacji „Music Center for PC”.

  * W przypadku zmiany lokalizacji zapisu plików podczas instalacji aplikacji „Music Center for PC”, utwory będą zapisywane w podanym folderze.

  Można sprawdzić lokalizację utworów, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

  1. Kliknij (Menu) w lewym górnym rogu i wybierz [Ustawienia] z menu [Narzędzia].
  2. Wybierz [Importuj plik], a następnie sprawdź ustawienie w pozycji [Lokalizacja pliku].

  W przypadku importowania utworów zapisanych na komputerze przy użyciu polecenia [Importuj plik…] lub [Importuj folder…].

  Importowane utwory nie są zapisywane w folderze aplikacji „Music Center for PC”.
  Utwory pozostają zapisane w pierwotnej lokalizacji.

  Można sprawdzić lokalizację utworów, postępując zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

  1. Uruchom aplikację „Music Center for PC”.
  2. Kliknij [] w przypadku utworu, którego lokalizację chcesz sprawdzić, a następnie wybierz [Właściwości].
  3. Pojawi się ekran właściwości dla danego utworu. Wybierz kartę [Plik].
  4. Sprawdź ustawienie w pozycji [Lokalizacja].