Music Center for PC

  Przywracanie kopii zapasowej danych utworzonej za pomocą programu „Music Center for PC

  Uwaga

  • Zamknij wszystkie inne programy niż narzędzie do tworzenia kopii zapasowych programu „Music Center for PC”.
  • Należy uważać, aby w trakcie zapisywania kopii zapasowej komputer nie przełączył się w stan nieaktywny, np. w tryb uśpienia.
   Dane mogą zostać utracone lub tworzenie kopii zapasowej może zakończyć się niepowodzeniem.
  • Im większy rozmiar nagrań, tym dłużej trwać będzie tworzenie kopii zapasowej.

  Przywracanie kopii zapasowej danych utworzonej za pomocą programu „Music Center for PC wer. 2.2.0” lub nowsza

  1. Wybierz (Menu) w lewym górnym rogu ekranu, a następnie wybierz [Przywróć kopię zapasową danych] z menu [Narzędzia].
  2. Przeczytaj dokładnie wyświetlone informacje i wybierz [Następny].
  3. Wybierz [Przeglądaj…] i określ miejsce docelowe dla kopii zapasowej danych na wyświetlonym ekranie.

   Określ miejsce zapisu i wybierz [Wybierz folder].

  4. Sprawdź koniecznie, czy wybrane miejsce zapisu jest wyświetlone w pozycji „Kopia zapasowa danych do przywrócenia:”.
  5. Wybierz „Ścieżka przywracania:”.

   Wybierz jedną z następujących opcji.

   [Przywróć do lokalizacji, w której znajduje się kopia zapasowa danych]:

   Przywraca wszystkie utwory i listy odtwarzania w danych „Music Center for PC” do tego samego miejsca, w którym są zarchiwizowane.

   [Przywróć do przypisanego folderu]:

   Przywraca wszystkie utwory i listy odtwarzania w danych „Music Center for PC” do wybranego folderu.

  6. Sprawdź wyświetlone informacje i wybierz [Rozpocznij].
  7. Po zakończeniu operacji przywracania wybierz [OK].

  Przywracanie kopii zapasowej danych utworzonej za pomocą programu „Music Center for PC wer. 2.1.0”

  Jeżeli korzystasz z programu „Music Center for PC wer. 2.1.0”, sprawdź następujące informacje.

  Przywracanie kopii zapasowej danych utworzonej za pomocą programu „Music Center for PC wer. 1.0”

  Aby przywrócić kopię zapasową danych utworzoną za pomocą programu „Music Center for PC wer. 1.0”, należy wykonać poniższą procedurę.

  • Windows 10/Windows 8.1
   1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start] i wybierz [Wyszukaj].
   2. Wpisz „Narzędzie odzyskiwania danych Music Center for PC” w polu [Wpisz tutaj, aby wyszukać].
   3. Wybierz opcję „Narzędzie odzyskiwania danych Music Center for PC”, gdy zostanie wyświetlona.
   4. W trakcie uruchamiania programu „Narzędzie odzyskiwania danych Music Center for PC” wykonaj procedurę zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  • Windows 7
   1. Kliknij przycisk [Start], a następnie wpisz „Narzędzie odzyskiwania danych Music Center for PC” w polu [Wyszukaj programy i pliki].
   2. Wybierz opcję „Narzędzie odzyskiwania danych Music Center for PC”, gdy zostanie wyświetlona.
   3. W trakcie uruchamiania programu „Narzędzie odzyskiwania danych Music Center for PC” wykonaj procedurę zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.