Identyfikator artykułu : 00292162 / Ostatnia modyfikacja : 20.05.2024Drukowanie

Występuje problem z rejestracją urządzenia w aplikacji BRAVIA Connect / Home Entertainment Connect.

  Przyczyna i doraźne rozwiązania

  • Jeśli pojawia się prośba o parowanie Bluetooth, należy wyrazić zgodę na parowanie.
   W pewnych smartfonach komunikat z prośbą może pojawiać się tylko w sekcji powiadomień.
  • Jeśli liczba urządzeń sparowanych ze smartfonem osiągnęła maksimum, usuń najmniej potrzebne urządzenia i ponów próbę parowania.
  • Jeśli wykonasz inicjalizację zarejestrowanego urządzenia, usuń ze smartfona informacje o sparowaniu z tym urządzeniem i ponów próbę parowania.

  Jak usunąć informacje o sparowaniu

  Poniższe opisy są jedynie przykładami. Szczegółowych informacji o ustawieniach smartfona należy szukać jego instrukcji obsługi.

  • Android
   1. Przesuń palcem w dół ekranu i stuknij ikonę Bluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
   2. Wybierz UstawieniaPołączenie urządzenia.
   3. Na liście Wcześniej połączone urządzenia wybierz ikonę Ustawienia po prawej stronie pozycji LE_xxxxx (nazwy modelu urządzenia, które chcesz usunąć).
   4. Wybierz opcję ZapomnijZapomnij urządzenie.
  • iOS
   1. Wybierz UstawieniaBluetooth, aby włączyć funkcję Bluetooth.
   2. Wybierz ikonę Informacje po prawej stronie pozycji LE_xxxxx (nazwy modelu urządzenia, które chcesz usunąć).
   3. Wybierz opcję Zapomnij to urządzenie.

  Wskazówka: Jeśli na liście Wcześniej połączone urządzenia znajduje się zarówno wpis LE_xxxxx (nazwa modelu urządzenia, które chcesz usunąć), jak i sama nazwa modelu urządzenia, które chcesz usunąć, usuń oba wpisy.