Identyfikator artykułu : 00122545 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak dodać głośniki i inne urządzenia audio w aplikacji SongPal?

  Dodawanie głośników i innych urządzeń audio do aplikacji SongPal jest bardzo łatwe. Upewnij się, że na tablecie lub telefonie masz zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji SongPal, i dodaj urządzenia przez łącze Wi-Fi lub Bluetooth.


  Wi-Fi

  Najłatwiej jest skorzystać z sieci Wi-Fi. Trzeba się jedynie upewnić, że telefon lub tablet i urządzenia audio należą do tej samej sieci Wi-Fi.

  Jeśli tak jest, wszystkie urządzenia powinny automatycznie zostać dodane do aplikacji SongPal.

  WAŻNE: Wiele zgodnych urządzeń, takich jak głośniki bezprzewodowe, należy najpierw dodać za pomocą protokołów NFC lub Bluetooth, aby móc je podłączyć do sieci Wi-Fi.

   

  Bluetooth

  Urządzenia, które obsługują funkcję Bluetooth Low Energy, np. SRS-HG1, SRS-ZR5 i SRS-ZR7, zostaną automatycznie wykryte przez aplikację SongPal.

  Dla urządzeń, które nie obsługują funkcji Bluetooth Low Energy, należy wykonać procedurę parowania:

  1. Dotknij symbolu "+" widocznego na ilustracji poniżej:

   SongPal — dodawanie urządzenia
  2. Jeśli urządzenie mobilne obsługuje funkcję NFC, wybierz opcję CONNECT BY NFC (POŁĄCZ PRZEZ NFC). Upewnij się, że urządzenie audio jest włączone i po prostu zetknij znak NFC (N) na urządzeniu audio z czujnikiem na urządzeniu mobilnym.
   W przeciwnym razie wybierz opcję 
   CONNECT MANUALLY THROUGH BLUETOOTH SETTINGS
   (PODŁĄCZ RĘCZNIE PRZEZ USTAWIENIA BLUETOOTH).
   NFC lub Bluetooth

  3. Upewnij się, urządzenie audio jest włączone (ON), i naciśnij przycisk NEXT
   (DALEJ).
   Włączanie

  4. Wybierz przycisk Bluetooth na urządzeniu audio, aby włączyć tryb parowania Bluetooth, i naciśnij przycisk NEXT
   (DALEJ).  
   Parowanie Bluetooth

  5. Przejdź do ustawień Bluetooth w urządzeniu mobilnym, a następnie wyszukaj i wybierz urządzenie audio.

   Ustawienia Bluetooth

  6. Po kilku chwilach (może to potrwać nawet do minuty) proces parowania zostanie zakończony. Naciśnięcie przycisku DONE (GOTOWE) spowoduje przejście do ekranu Speaker Group & (Grupa głośników), na którym znajduje się nowo dodane urządzenie audio.

   Gotowe

  Wystarczy wybrać urządzenie, aby rozpocząć bezprzewodowe odtwarzanie muzyki, tworzenie grup oraz inne czynności!


  WAŻNE: Aby funkcja Multi-room/dźwięku bezprzewodowego działała, urządzenia audio:
  • muszą mieć zainstalowane najnowsze oprogramowanie układowe — przed włączeniem tej funkcji sprawdź dostępność aktualizacji.
  • muszą znajdować się w tej samej sieci bezprzewodowej Wi-Fi co telefon lub tablet. Funkcja Multi-room/dźwięku bezprzewodowego nie jest obsługiwana przez połączenie Bluetooth.