Identyfikator artykułu : 00154189 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Jak usunąć urządzenia audio lub grupy z aplikacji SongPal?

  Aby usunąć głośniki, inne urządzenia audio lub grupy z aplikacji SongPal, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Na ekranie Speaker & Group (Grupa głośników) wybierz ikonę menu rozwijanego w prawym górnym rogu ekranu.

   Menu rozwijane
  2. Następnie wybierz opcję Remove Speakers (Usuń głośniki).

   Menu rozwijane
  3. Na zakończenie kliknięciem zaznacz głośniki, które chcesz usunąć, a następnie wybierz opcję REMOVE (USUŃ).

   Menu rozwijane