Identyfikator artykułu : 00283002 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2023Drukowanie

Aplikacja mobilna TV Channel Editor for BRAVIA: edytuj listę kanałów telewizyjnych za pomocą smartfona!

  Aby sprawdzić, czy telewizor jest obsługiwany przez aplikację mobilną, rozwiń sekcję Produkty i kategorie, których dotyczy ten artykuł w prawym górnym rogu tego artykułu.

  Kraje obsługiwane w aplikacji mobilnej TV Channel Editor for BRAVIA


  Czym jest aplikacja mobilna TV Channel Editor for BRAVIA i skąd można ją pobrać?

  Aplikacja mobilna TV Channel Editor for BRAVIA umożliwia użycie telefonu do edycji, sortowania i porządkowania kanałów telewizji satelitarnej i kablowej. Teraz możesz zmieniać kolejność i nazwy kanałów telewizyjnych oraz usuwać kanały kilkoma stuknięciami w smartfon!

  Z aplikacji TV Channel Editor for BRAVIA mogą korzystać użytkownicy urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android. Wkrótce będzie też dostępna wersja na urządzenia z systemem iOS.

  Kliknij odpowiedni przycisk, aby pobrać aplikację mobilną TV Channel Editor for BRAVIA na urządzenie z systemem Android lub iOS (przycisk iOS pojawi się w najbliższym czasie).
  Aplikacja TV Channel Editor for BRAVIA w sklepie Google Play

  Jak używać aplikacji mobilnej TV Channel Editor for BRAVIA

  Krok 1: Połącz aplikację mobilną z telewizorem

  Krok 2: Użyj aplikacji mobilnej do edycji listy kanałów telewizyjnych


  Najczęstsze pytania (FAQ) dotyczące aplikacji mobilnej TV Channel Editor for BRAVIA

  Mam więcej niż jedną listę kanałów. Czy mogę edytować każdą z nich?

  Zainstalowane profile telewizji pojawiają się w aplikacji mobilnej w oddzielnych kartach. Można na przykład mieć kanały Satelitarne i Kablowe/Naziemne na oddzielnych kartach, jak na ilustracji poniżej. Przełączaj się między kartami, aby poddać edycji określoną listę kanałów. W chwili opuszczania aplikacji zachowane zostaną wszystkie zmiany.

  Karty Satelitarne i Kablowe w aplikacji


  Problemy z łącznością: w aplikacji pojawia się komunikat „Edycja kanałów zawieszona” lub „Utrata połączenia”

  W przypadku pojawienia się komunikatu „Połączenie z (nazwa telewizora) zakończone niepowodzeniem”, „Edycja kanałów zawieszona” lub „Utrata połączenia” sprawdź, czy:

  • Twój model telewizora jest obsługiwany przez aplikację TV Channel Editor for BRAVIA. Sprawdź odpowiednie modele na początku tego artykułu, w sekcji „Produkty i kategorie, których dotyczy ten artykuł”.
  • Z menu telewizora zostały wybrane opcje [Ustawienie] à [Kanały] à [Edycja listy kanałów z urządzenia mobilnego]. Wykonane zostały wyświetlane polecenia dotyczące połączenia telewizora z aplikacją mobilną. Podczas korzystania z aplikacji mobilnej pozostaje aktywny ekran „Połączenie ustanowione!” na telewizorze. W przeciwnym razie aplikacja mobilna wyświetli ekran „Edycja kanałów zawieszona”.
  • W smartfonie włączona jest funkcja Bluetooth.
  • W smartfonie włączona jest lokalizacja.
  • Odległość między smartfonem a telewizorem nie przekracza 10 metrów.

  Dlaczego zmiany wprowadzone na liście kanałów nie są odzwierciedlone w programie telewizyjnym / EPG?

  Zmiany wprowadzone w aplikacji TV Channel Editor for BRAVIA powinny zostać uwzględnione w programie telewizyjnym / Elektronicznym przewodniku po programach (EPG) natychmiast po ich zatwierdzeniu. Może się jednak zdarzyć, że aktualizacja listy kanałów nastąpi dopiero po pewnym czasie. Odczekaj i ponów próbę później.


  Dlaczego aplikacja mobilna wymaga zezwolenia na dostęp do lokalizacji?

  Aplikacja łączy się z telewizorem przez Bluetooth, a w większości wersji systemów operacyjnych warunkiem działania łącza Bluetooth jest włączenie lokalizacji.