Identyfikator artykułu : 00273916 / Ostatnia modyfikacja : 07.03.2023Drukowanie

Telewizor BRAVIA XR nie wyświetla ekranu konfiguracji początkowej dźwięku przestrzennego (dźwięku przestrzennego 3D)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Spróbuj rozwiązać problem, wykonując w telewizorze BRAVIA XR poniższe czynności. Po wykonaniu każdej z nich sprawdź, czy problem został rozwiązany:

  1. Upewnij się, że telewizor jest zgodny z dźwiękiem przestrzennym. Jeśli telewizor jest zgodny, przejdź do następnej czynności.
   Uwaga: Brak modelu posiadanego telewizora na liście oznacza, że telewizor nie jest zgodny z dźwiękiem przestrzennym.
  2. Zresetuj telewizor.
  3. Zaktualizuj oprogramowanie telewizora do najnowszej wersji.
  4. Upewnij się, że nadajnik i telewizor są połączone zarówno przewodem optycznym, jak i USB.
  5. Upewnij się, że opcja Bluetooth w telewizorze jest ustawiona na Wł.
   Uwaga: W celu wykonania konfiguracji telewizor musi wykryć nadajnik poprzez łącze Bluetooth.
   1. Naciśnij przycisk Szybkie ustawienia na pilocie.
   2. Wybierz Ustawienia → Piloty i akcesoria → Bluetooth i zmień ustawienie na Wł.
  6. Zmień odległość między nadajnikiem a telewizorem i ich wzajemne umiejscowienie.
   Uwaga: Jeśli w pobliżu telewizora znajdują się urządzenia emitujące sygnały radiowe, wyłącz je lub umieść dalej od telewizora.