Identyfikator artykułu : 00200449 / Ostatnia modyfikacja : 03.12.2019

Jak zmniejszyć opóźnienie sygnału wejściowego przy grach wideo HDR

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją Produkty związane z tym artykułem.

  Telewizory Sony BRAVIA bez platformy Android TV

  Jeśli posiadany telewizor nie jest wyposażony w platformę Sony Android TV, należy wykonać poniższe czynności.

  1. Ustaw Wybór scenyna HDR.
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Wybór sceny.
   3. Wybierz opcję HDR.
  2. Wyłącz funkcję Motionflow.
   1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Obraz.
   4. Wybierz opcję Motionflow.
   5. Wybierz ustawienie Wył.
  3. Ustaw Wybór scenyna Auto.
   1. Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.
   2. Wybierz opcję Wybór sceny.
   3. Wybierz opcję Automat.

  UWAGA: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją Produkty i kategorie związane z tym artykułem.

  Jeśli do gier wideo HDR używane jest wejście HDMI telewizora, należy sprawdzić, czy wybrane zostało właściwe wejście HDMI telewizora. Następnie, w zależności od typu telewizora, należy wykonać odpowiednie czynności opisane poniżej.
  UWAGA: Przed wykonywaniem tych czynności należy się upewnić, że w telewizorze zainstalowana jest najnowsza wersja oprogramowania.

  Telewizory Sony z platformą Android TV wprowadzone na rynek po 2016 r. z wyjątkiem serii XD93, XD94, XD85 i SD85:
  Włącz w telewizorze tryb Gra.

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję Obraz lub Ustawienia obrazu.
  3. W grupie Tryb obrazu wybierz opcję Gra.

  Telewizory Sony z platformą Android TV wprowadzone na rynek w 2015 r. oraz serie XD93, XD94, XD85 i SD85:
  Wyłącz w telewizorze funkcję Motionflow.

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. Wybierz opcję Obraz lub Ustawienia obrazu.
  3. Wybierz opcję Ustawienia zaawansowane.
  4. W grupie Ruch wybierz opcję Motionflow.
  5. Wybierz ustawienie Wył.