Identyfikator artykułu : 00262326 / Ostatnia modyfikacja : 22.12.2022Drukowanie

Jeśli ekran działa niewłaściwie:

  • Wypróbuj poniższe rozwiązania i sprawdź, czy problem zostanie rozwiązany:
   • Zaktualizuj oprogramowanie telefonu.
   • Zrestartuj telefon.
   • Wymuś ponowne uruchomienie telefonu.
     
  • Ekran może robić się ciemny w następujących sytuacjach:
   • [Opóźnienie wyłączania ekranu] jest nastawione na krótki czas.
   • [Poziom jasności] jest ustawiony na niski poziom.
   • [Automatyczna jasność] jest włączona. Kiedy [Automatyczna jasność] jest włączona, jasność ekranu jest automatycznie optymalizowana odpowiednio do jasności otoczenia.
   • Coś zasłania czujnik zbliżeniowy lub czujnik światła.
   • Urządzenie przegrzało się podczas pracy. Kiedy urządzenie ma wysoką temperaturę, może się zmniejszyć jasność ekranu. Nie jest to oznaką uszkodzenia, tylko środkiem ochronnym.