Identyfikator artykułu : 00266345 / Ostatnia modyfikacja : 27.08.2021Drukowanie

Jak ustawiać przypomnienia i nigdy nie przeoczyć ulubionego programu telewizyjnego

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Możesz ustawić w telewizorze przypomnienie o programie, który chcesz obejrzeć. Funkcja Przypomnienie automatycznie przełączy telewizor na wybrany program tuż przed jego rozpoczęciem. Funkcja ta działa także, gdy telewizor pozostaje w trybie czuwania. Przypomnienie można ustawić dla maksymalnie 18 programów. Aby zacząć ustawiać przypomnienia o ulubionych programach, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

  Jak ustawić przypomnienie

  Jak wyłączyć przypomnienie

  UWAGI:

  • Nie można ustawić funkcji Przypomnienie i funkcji NAGR - programator na ten sam czas dla tego samego programu.
  • Telewizor, który zostanie włączony przez funkcję Przypomnienie, nie wyłączy się automatycznie. Aby telewizor nie pozostał włączony pod Twoją nieobecność, usuń z Listy przypomnień programy, dla których są ustawione przypomnienia na ten okres, lub włącz funkcję Stan oczekiwania po okresie bezczynności, wykonując poniższe czynności.

   Jak wybrać ustawienia funkcji Stan oczekiwania po okresie bezczynności