Identyfikator artykułu : 00259111 / Ostatnia modyfikacja : 23.04.2021Drukowanie

Kiedy patrzę przez wizjer, nie włącza się wyświetlacz

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Aparat ma funkcję Wyb. wizjer/monitor, która pozwala określić sposób wyświetlania obrazu w wizjerze i na monitorze. Kiedy wybrane jest ustawienie Automatyczne, działa czujnik oka, który powoduje automatyczne włączanie wizjera. Szczegółów dotyczących tej funkcji należy szukać w instrukcji obsługi produktu. Instrukcje obsługi są dostępne w naszej witrynie pomocy technicznej.

  Nawet jeśli funkcja ta jest ustawiona na Automatyczne, czujnik oka nie działa i nie włącza wizjera, gdy monitor znajduje się w jednym z następujących położeń:

  • Zdjęcie selfie

   Wyświetlacz można oglądać od przodu aparatu

  • Zdjęcie z małej wysokości

   Wyświetlacz można oglądać sponad aparatu

  • Zdjęcie z dużej wysokości

   Wyświetlacz można oglądać spod aparatu

  Aby włączyć czujnik oka i użyć wizjera, trzeba zmienić pozycję monitora.