Identyfikator artykułu : 00126469 / Ostatnia modyfikacja : 10.09.2018Drukowanie

Wyświetlacz nie przełącza się automatycznie na wizjer.

  Jeśli wyświetlacz nie przełącza się prawidłowo z ekranu LCD na wizjer elektroniczny (EVF) po ustawieniu opcji FINDER/MONITOR (wizjer/monitor) na Auto, spójrz w wizjer elektroniczny, trzymając go prosto przed sobą, aby ułatwić przełączenie. Inny sposób to zmiana ustawienia FINDER/MONITOR na Viewfinder (wizjer) zgodnie z opisem poniżej.

  1. Na aparacie naciśnij przycisk MENU.
  2. Wybierz Custom Settings (ustawienia niestandardowe).
  3. Wybierz FINDER/MONITOR.
  4. Wybierz Viewfinder (Wizjer).

   UWAGA: Po ustawieniu opcji FINDER/MONITOR na Viewfinder można przełączać między elektronicznym wizjerem a ekranem LCD, przesuwając do góry lub do dołu wyskakujący wizjer.

  Ponadto, jeśli ustawisz opcję Function for VF close (działanie po zamknięciu wizjera) w menu Setup (konfiguracja) na Not Power OFF (nie wyłączaj zasilania), wyświetlacz przełączy się na ekran LCD, a kamera pozostanie włączona, gdy schowasz wizjer elektroniczny. Gdy otworzysz wizjer, wyświetlacz przełączy się na wizjer.