Identyfikator artykułu : 00238652 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Kiedy naciskam przycisk Push & Play, głośnik sygnalizuje błąd i nie odtwarza muzyki (LSPX-S2)

Po naciśnięciu przycisku Push & Play urządzenie odtwarza sygnał błędu

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Wystąpienie sygnału błędu i brak możliwości odtwarzania przez szklany głośnik bezprzewodowy LSPX-S2 mogą wynikać ze stanu sieci lub ustawień i reakcji serwisu Spotify:

  • Funkcja Spotify Connect nie była jeszcze używana.
  • Głośnik nie jest podłączony do sieci Wi-Fi.
  • W głośniku używana jest funkcja Speaker Add (dodawania głośnika).

  Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy możliwe jest odtwarzanie:

  1. Zresetuj głośnik przez odłączenie zasilania.
   • Wyłącz głośnik.
   • Ponownie włącz głośnik.
   • Naciśnij przycisk Ikona „Uwaga”(Push & Play) na spodzie głośnika.
     
  2. Sprawdź, czy pali się wskaźnik Ikona „Uwaga”(Push & Play).
   • Naciśnij przycisk BLUETOOTH/Ikona wskazania parowania PAIRING.
    • Jeśli wskaźnik Ikona „Uwaga”(Push & Play) nie pali się, naciśnij przycisk Ikona „Uwaga”(Push & Play).
      
  3. Używając aplikacji Spotify, sprawdź stan funkcji Spotify Connect.
   • Jeśli nie jest ona ustawiona na odtwarzanie przez to urządzenie, otwórz okno Connectable Devices (Urządzenia do podłączenia) i ponownie wybierz to urządzenie.
     
  4. Upewnij się, że utwory (wykonawcy, albumy itp.) umieszczone przyciskiem Ikona „Uwaga”(Push & Play) na liście Favorite music (Ulubiona muzyka) nie są ustawione na Don’t play (Nie odtwarzaj) w aplikacji Spotify.
   • Wyłącz ustawienie Don’t play (Nie odtwarzaj) lub umieść nowe utwory na liście Favorite music (Ulubiona muzyka).