Identyfikator artykułu : 00227516 / Ostatnia modyfikacja : 22.07.2019

Głośnik nie łączy się z poprzednio sparowanym urządzeniem (LF-S50G, SRS-XB501G)

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji dostarczonej z produktem.
  Instrukcje i przewodniki pomocnicze są dostępne na stronie z opisem produktu w tej witrynie pomocy technicznej. 

  Spróbuj ponownie wykonać parowanie

  1. Usuń informacje o głośniku z urządzenia źródłowego Bluetooth.
   Szczegóły podano w następującym artykule:
   Jak usunąć informacje o urządzeniu Bluetooth z urządzenia odtwarzającego
    
  2. Podłącz głośnik do sieci Wi-Fi.
  3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk (Bluetooth)/PAIRING, aby przełączyć głośnik w tryb parowania Bluetooth.
   Głośnik pozostanie w trybie parowania przez mniej więcej 3 minuty. Jeśli zgaśnie kontrolka Bluetooth, oznacza to wyłączenie trybu parowania. 
    
  4. Użyj funkcji parowania w urządzeniu źródłowym Bluetooth, aby wykryło ono głośnik. 

   

  Przeprowadź inicjalizację i konfigurację, a następnie ponownie wykonaj parowanie.

  1. Inicjalizacja: naciśnij przycisk Przycisk wyłączania mikrofonu(wyłączania mikrofonu) i trzymaj go dotąd, aż zapalą się i zaczną migać wszystkie cztery kontrolki stanu.
    
  2. Konfiguracja głośnika.
   Zapoznaj się z następującym artykułem (jako przykład wykorzystano głośnik LF-S50G):
   Jak przygotować do pracy głośnik LF-S50G
  3. Przytrzymaj wciśnięty przycisk (Bluetooth)/PAIRING, aby przełączyć głośnik w tryb parowania Bluetooth.
   Głośnik pozostanie w trybie parowania przez mniej więcej 3 minuty. Jeśli zgaśnie kontrolka Bluetooth, oznacza to wyłączenie trybu parowania. 
    
  4. Wykonuj polecenia wyświetlane na ekranie urządzenia Bluetooth, aby nawiązać połączenie Bluetooth.