Identyfikator artykułu : 00227516 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Głośnik nie łączy się z poprzednio sparowanym urządzeniem

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Procedura parowania głośnika zależy od stanu głośnika. Wykonaj odpowiednie instrukcje. Jeśli do wykonania jakiejś czynności konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi. Instrukcje obsługi są dostępne w witrynie pomocy technicznej.

  Informacje o głośniku są zapisane w urządzeniu źródłowym

  Jeśli w urządzeniu źródłowym Bluetooth® zapisane są informacje o głośniku, usuń je, po czym ponownie wykonaj procedurę parowania.

  1. Usuń informacje o głośniku z urządzenia Bluetooth.
  2. Podłącz głośnik do sieci Wi-Fi®.
  3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIRING / Bluetooth, aby włączyć tryb parowania Bluetooth.
   • Tryb parowania Bluetooth w głośniku wyłączy się po trzech minutach i zgaśnie dioda LED Bluetooth.
  4. Użyj funkcji parowania w urządzeniu źródłowym Bluetooth, aby wykryło ono głośnik.

  Wykonana została inicjalizacja głośnika

  Jeśli głośnik jest już zainicjalizowany, wykonaj konfigurację i połącz go z siecią, a następnie ponownie wykonaj procedurę parowania.

  1. Skonfiguruj głośnik.
  2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk PAIRING / Bluetooth, aby włączyć tryb parowania Bluetooth.
   • Tryb parowania Bluetooth w głośniku wyłączy się po trzech minutach i zgaśnie dioda LED Bluetooth.
  3. Aby nawiązać połączenie Bluetooth z głośnikiem, wykonuj polecenia wyświetlane na urządzeniu Bluetooth.