Identyfikator artykułu : 00226279 / Ostatnia modyfikacja : 02.11.2022Drukowanie

Wciśnięcie do połowy przycisku spustu migawki zwiększa ilość szumu na monitorze aparatu

    Wciśnięcie do połowy przycisku spustu migawki zwiększa ilość szumu wtedy, gdy wybrany jest tryb A, nastawiony jest mały otwór przysłony, a funkcja [Fot. z Anti-flicker.] jest ustawiona na Wł.

    [1] Przed wciśnięciem spustu migawki do połowy
    [2] Gdy spust migawki jest wciśnięty do połowy


    Zjawisko to występuje, ponieważ aparat kompensuje migotanie, zwiększając w tym celu liczbę klatek na sekundę przy podglądzie na żywo. Czas migawki przy podglądzie na żywo skraca się także odpowiednio do ustawienia szybkości klatek, co zmniejsza ilość światła. Zwiększenie poziomu szumu wynika z kompensacji niedostatecznej jasności.

    Występowanie tego szumu nie wpływa na rejestrowany obraz. Jeśli jednak stanowi ono utrudnienie, należy wyłączyć funkcję [Fot. z Anti-flicker.].