Identyfikator artykułu : 00176688 / Ostatnia modyfikacja : 02.02.2021Drukowanie

Obraz w wizjerze, na ekranie aparatu lub na monitorze podłączonym do gniazda HDMI staje się na chwilę czarny.

    Kiedy opcja Selektor NTSC/PAL jest ustawiona na PAL, obraz w wizjerze, na ekranie aparatu lub na monitorze podłączonym do gniazda HDMI może na chwilę stawać się czarny w wymienionych poniżej sytuacjach. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.

    • W chwili rozpoczęcia lub zatrzymania nagrywania filmu przy wybranym trybie zdjęć innym niż Obraz (film) lub S&Q.
    • W chwili zmiany trybu zdjęć z Obraz (film) lub S&Q na inny.
    • Gdy aparat został przełączony w tryb odtwarzania i włączone zostało odtwarzanie pierwszego filmu.