Identyfikator artykułu : 00188149 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Brak obrazu na monitorze.

  Sprawdź ustawienia wyświetlania na monitorze.

  • Modele z przełącznikiem LIVE VIEW/OVF
   Sprawdź, czy przełącznik nie znajduje się w położeniu OVF.
   Jeśli przełącznik znajduje się w położeniu OVF, przestaw go w położenie LIVE VIEW.

  • Modele z przyciskiem FINDER/MONITOR (LCD)
   Naciśnij ten przycisk i sprawdź, czy na monitorze pojawił się obraz.

   UWAGA: Wyłączenie aparatu, w którym wybrany jest tryb wyświetlania w wizjerze, spowoduje przywrócenie tego trybu przy ponownym włączaniu aparatu.

  • Modele inne niż powyższe

   UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia.

   1. Kontrolując obraz w wizjerze, sprawdź ustawienie opcji FINDER/MONITOR w menu.
   2. Naciśnij przycisk DISP (ustawienia wyświetlania) u góry kółka sterującego na monitorze.
   3. Usuń zaznaczenie z pola Monitor wył., wybierając opcje MENU -> Przycisk DISP -> Monitor.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.