Identyfikator artykułu : 00188149 / Ostatnia modyfikacja : 18.01.2019

Brak obrazu na monitorze.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Sprawdź ustawienia wyświetlania na monitorze.

 • Modele z przełącznikiem LIVE VIEW/OVF
  Sprawdź, czy przełącznik nie znajduje się w położeniu OVF.
  Jeśli przełącznik znajduje się w położeniu OVF, przestaw go w położenie LIVE VIEW.

 • Modele z przyciskiem FINDER/MONITOR (LCD)
  Naciśnij ten przycisk i sprawdź, czy na monitorze pojawił się obraz.

  UWAGA: Wyłączenie aparatu, w którym wybrany jest tryb wyświetlania w wizjerze, spowoduje przywrócenie tego trybu przy ponownym włączaniu aparatu.

 • Modele inne niż powyższe

  UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia.

  1. Kontrolując obraz w wizjerze, sprawdź ustawienie opcji FINDER/MONITOR w menu.
  2. Naciśnij przycisk DISP (ustawienia wyświetlania) u góry kółka sterującego na monitorze.
  3. Usuń zaznaczenie z pola Monitor wył., wybierając opcje MENU -> Przycisk DISP -> Monitor.

Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.