Identyfikator artykułu : 00199352 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019

Inteligentny głośnik niespodziewanie wyłącza się

Inteligentny głośnik nie reaguje na komendy głosowe i gesty; nie pali się wskaźnik.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli inteligentny głośnik zostanie odłączony od sieci lub łącze sieciowe przestanie działać na ponad godzinę, głośnik automatycznie się wyłączy i zniknie wskazanie zegara.

Aby włączyć zasilanie, przytrzymaj wciśnięty przycisk DIMMER/RESTART na spodzie urządzenia.

[A]: Przycisk DIMMER/RESTART

Jeśli nie wystąpią problemy z otoczeniem sieciowym, inteligentny głośnik samoczynnie przyłączy się do sieci.
Jeżeli to nie nastąpi, należy wykonać poniższe czynności w celu rozwiązania problemu: 

  1. Jeśli używany router ma funkcję automatycznego zmniejszania zużycia energii lub nocnego trybu eco, wyłącz te funkcje.
  2. Jeżeli problem pozostanie nierozwiązany, odłącz i ponownie podłącz zasilacz sieciowy głośnika.
  3.  Jeśli problem w dalszym ciągu pozostanie nierozwiązany, naciśnij przycisk (wyłączania mikrofonu) i trzymaj go dotąd, aż wszystkie cztery kontrolki stanu będą świecić lub migać na pomarańczowo. Spowoduje to przywrócenie fabrycznych ustawień głośnika.


Po zresetowaniu ponownie wykonaj konfigurację początkową.