Identyfikator artykułu : 00067716 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Głośnik Bluetooth wyłącza się samoczynnie podczas korzystania z zasilacza sieciowego

    Głośnik Bluetooth wyposażono w funkcję automatycznego przechodzenia w stan czuwania. Urządzenie automatycznie przechodzi w stan czuwania, jeśli przez około 20 minut nie zostanie wykonana żadna operacja lub nie zostanie wykryty żaden sygnał audio.

    UWAGA: Funkcja przechodzenia urządzenia Bluetooth w stan wstrzymania działa wyłącznie wtedy, gdy system jest podłączony do gniazdka ściennego za pomocą zasilacza sieciowego.