Identyfikator artykułu : 00191978 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018Drukowanie

Jak nastawić datę i godzinę w radiobudziku

  Z radiobudzika skasowane zostały ustawienia godziny.

  Aby nastawić datę i godzinę, wykonaj następujące czynności:

  1. Na co najmniej 2 sekundy naciśnij przycisk ENTER/TIME SET. Rozlegnie się dźwięk, a na wyświetlaczu zaczną migać ostatnie dwie cyfry roku.
   ICFC1
  2. Naciskając przycisk + lub –, nastaw rok, po czym naciśnij przycisk ENTER/TIME SET. Powtarzając czynność 2, nastaw miesiąc, dzień i godzinę. Po nastawieniu godziny rozlegają się dwa krótkie dźwięki, a sekundnik zaczyna biec od zera.

  UWAGA: Tryb regulacji zegara wyłącza się, jeśli przez mniej więcej minutę nie zostanie naciśnięty żaden przycisk.

  WAŻNE: Ustawienia daty, godziny i budzika są kasowane, jeśli w czasie wymiany baterii (CR2032) urządzenie zostanie odłączone od gniazdka sieci energetycznej. W czasie wymiany baterii przewód zasilający radiobudzika powinien być włączony do gniazdka ściennego.