Identyfikator artykułu : 00227524 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2020Drukowanie

Jak nastawić godzinę budzenia w radiobudziku.

  Aby nastawić godzinę budzenia w radiobudziku, wykonaj poniższe czynności.

  ICF-C111:

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk ALARM na górze radia.
  2. Trzymając wciśnięty przycisk ALARM, naciskaj przycisk TIME SET H.
  3. Kiedy na ekranie LCD pojawi się żądana godzina, puść przycisk ALARM.
  4. Trzymając wciśnięty przycisk ALARM, naciskaj przycisk TIME SET M.
  5. Kiedy na ekranie LCD pojawi się żądana liczba minut, puść przycisk ALARM.
  6. Aby włączyć budzik, przestaw przełącznik w położenie RADIO lub BUZZER.
    

  SRF-V1BT:

  1. Przytrzymaj wciśnięty przycisk SETTINGS na górze radia.
  2. Obracaj pokrętło TUNE, aż pojawi się opcja TIME.
  3. Naciśnij przycisk ENTER.
  4. Przy wyświetlonym wskazaniu godziny ponownie naciśnij przycisk ENTER.
  5. Obracając pokrętło TUNE, nastaw godzinę (w tym AM lub PM) i naciśnij przycisk ENTER.
  6. Obracając pokrętło TUNE, nastaw liczbę minut. Naciśnij przycisk ENTER.
  7. Naciśnij przycisk SETTINGS, aby opuścić menu.
    

  ICF-CD873:

  1. Na kilka sekund naciśnij przycisk ALARM A, tak aby rozległ się sygnał dźwiękowy.

   UWAGA: Na wyświetlaczu miga wskazanie ACD i godzina.

  2. Nastaw godzinę przyciskami TUNE/TIME SET + lub –.
  3. Ponownie naciśnij przycisk ALARM A.
  4. Powtarzając czynności 2 i 3, nastaw minuty.

   UWAGA: Potwierdzeniem wyboru ustawień są dwa krótkie dźwięki. Po kilku sekundach na wyświetlaczu z powrotem pojawia się wskazanie zegara.
    

  ICF-CS10IP i ICF-CS10IPBLK:

  1. Przytrzymaj wciśnięte przyciski ALARM SET A lub B. Pojawi się wskazanie WAKE UP i migać zacznie liczba godzin.
  2. Naciskając przycisk TIME SET + lub –, nastaw żądaną godzinę. Aby przyspieszyć zmiany godziny, przytrzymaj wciśnięty przycisk TIME SET + lub –.
  3. Naciśnij przycisk ALARM SET A lub B. Migać zacznie wskazanie minut.
  4. Powtarzając czynność 2, nastaw minuty.
  5. Naciśnij przycisk ALARM SET A lub B. Migać zaczną dni tygodnia.
  6. Powtarzając czynność 2, wybierz dni tygodnia.

   UWAGA: Do wyboru są trzy warianty:

   • Codziennie: MON TUE WED THU FRI SAT SUN
   • W tygodniu: MON TUE WED THU FRI
   • W weekend: SAT SUN
  7. Naciśnij przycisk ALARM SET A lub B. Będzie można wybrać żądany tryb pracy budzika.
  8. Naciskając przycisk TIME SET + lub –, wybierz żądany tryb pracy budzika.

   UWAGA: Do wyboru jest pięć ustawień:

   • iPod, FM1, FM2, AM i BUZZER (sygnał dźwiękowy).
   • Wybierz tryb pracy budzika zgodnie z poniższym opisem:
    • iPod: Wskaźnik ANastawianie budzenia iPodem
    • FM1, FM2 lub AM: Wskaźnik BNastawianie budzenia radiem
    • BUZZER: Wskaźnik CNastawianie budzenia sygnałem dźwiękowym
      

  ICF-CD820 i ICF-CD821:

  1. Trzymając wciśnięty przycisk ALARM A, naciskaj przycisk TIME SET/TRACK + lub – dotąd, aż na wyświetlaczu pojawi się żądana godzina.

   UWAGA: Migać zacznie wskazanie ACD i symbol „:”.

  2. Puść przycisk ALARM A. Godzina budzenia zostanie zapisana i pojawi się wskazanie zegara.
  3. Trzymając wciśnięty przycisk WAKE UP TRACK, przyciskiem Przycisk Do tyłulub Przycisk Do przodu wskaż żądany utwór.
  4. Puść przycisk WAKE UP TRACK. Utwór zostanie zapisany i pojawi się wskazanie zegara.

   UWAGA: Jeśli w odtwarzaczu CD zaprogramowane jest rozpoczynanie odtwarzania od utworu 5, odtwarzanie zawsze będzie się zaczynać od utworu 5, nawet w przypadku użycia innej płyty CD — aż do czasu zmiany ustawienia WAKE UP TRACK.
    

  ICF-CD853V:

  W przypadku budzenia płytą CD, jako pierwszy odtworzony zostanie utwór, który został wskazany jako utwór budzący.

  UWAGA: Jeśli odtwarzanie płyty CD odbywa się w trybie „SHUFFLE” lub „SHUFFLE REP”, wszystkie utwory są odtwarzane w przypadkowej kolejności.

  1. Po włączeniu budzika nastaw żądany poziom głośności.
  2. Na kilka sekund naciśnij przycisk ALARM SET CD.

   UWAGA: Na wyświetlaczu pojawia się ALARM, CD. Rozlegnie się pojedynczy dźwięk, po czym na wyświetlaczu zacznie migać wskazanie ALARM i godzina.

  3. Naciskając przycisk TUNE/TIME SET + lub –, nastaw żądaną godzinę.

   UWAGA: Aby przyspieszyć nastawianie godziny, przytrzymaj wciśnięty przycisk TUNE/TIME SET + lub –.

  4. Naciśnij przycisk ALARM SET CD. Migać zacznie wskazanie minut.
  5. Nastaw minuty, powtarzając czynność 3, po czym naciśnij przycisk ALARM SET CD.

   UWAGA: Na wyświetlaczu miga numer utworu budzącego.

  6. Naciskając przycisk TUNE/TIME SET + lub –, wybierz numer żądanego utworu budzącego.

   UWAGA: Numer utworu budzącego może wynosić do 99.

  7. Naciśnij przycisk ALARM SET CD. Wybór ustawienia zostanie potwierdzony dwoma krótkimi dźwiękami.