Identyfikator artykułu : 00191990 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018

Jak nastawić budzik w radiobudziku

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Z radiobudzika skasowane zostały ustawienia budzika.

Aby nastawić budzik, wykonaj następujące czynności:

Do wyboru są dwa rodzaje dźwięków budzika: RADIOBUZZ (sygnał dźwiękowy).

Przed nastawianiem budzika:

Nastawianie budzika

 1. Wybierz przełącznikiem ALARM MODE żądany rodzaj dźwięku budzika (RADIO lub BUZZ).
  Obraz
  Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się godzina budzenia, a następnie wskaźnik Wyświetlacz. (Wskaźnik nie pojawia się po przestawieniu przełącznika w położenie OFF.)
  OFF
 2. Kiedy na wyświetlaczu widać godzinę budzenia, naciskaj przycisk SET ALARM TIME + lub –.
  Alarm
  Podczas nastawiania godziny budzenia na wyświetlaczu miga wskaźnik budzik.
  W kilka sekund po zakończeniu nastawiania godziny z powrotem pojawia się wskazanie zegara, a migający wskaźnik Alarmzapala się na stałe.
  O nastawionej godzinie włączy się radio lub sygnał dźwiękowy o stopniowo rosnącej głośności. (Na wyświetlaczu miga wskaźnik budzik.)

  UWAGA: Ustawienia daty, godziny i budzika są kasowane, jeśli w czasie wymiany baterii (CR2032) urządzenie zostanie odłączone od gniazdka sieci energetycznej. W czasie wymiany baterii przewód zasilający radiobudzika powinien być włączony do gniazdka ściennego.