Identyfikator artykułu : 00191990 / Ostatnia modyfikacja : 15.03.2018Drukowanie

Jak nastawić budzik w radiobudziku

  Z radiobudzika skasowane zostały ustawienia budzika.

  Aby nastawić budzik, wykonaj następujące czynności:

  Do wyboru są dwa rodzaje dźwięków budzika: RADIOBUZZ (sygnał dźwiękowy).

  Przed nastawianiem budzika:

  Nastawianie budzika

  1. Wybierz przełącznikiem ALARM MODE żądany rodzaj dźwięku budzika (RADIO lub BUZZ).
   Obraz
   Na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się godzina budzenia, a następnie wskaźnik Wyświetlacz. (Wskaźnik nie pojawia się po przestawieniu przełącznika w położenie OFF.)
   OFF
  2. Kiedy na wyświetlaczu widać godzinę budzenia, naciskaj przycisk SET ALARM TIME + lub –.
   Alarm
   Podczas nastawiania godziny budzenia na wyświetlaczu miga wskaźnik budzik.
   W kilka sekund po zakończeniu nastawiania godziny z powrotem pojawia się wskazanie zegara, a migający wskaźnik Alarmzapala się na stałe.
   O nastawionej godzinie włączy się radio lub sygnał dźwiękowy o stopniowo rosnącej głośności. (Na wyświetlaczu miga wskaźnik budzik.)

   UWAGA: Ustawienia daty, godziny i budzika są kasowane, jeśli w czasie wymiany baterii (CR2032) urządzenie zostanie odłączone od gniazdka sieci energetycznej. W czasie wymiany baterii przewód zasilający radiobudzika powinien być włączony do gniazdka ściennego.