Identyfikator artykułu : 00223443 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Znaki towarowe i logo Google LLC i powiązanej firmy

    • Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android, Android TV oraz inne odnośne znaki i logo są znakami towarowymi Google LLC.
    • Oreo jest znakiem towarowym grupy Mondelez International Inc.