Identyfikator artykułu : 00178437 / Ostatnia modyfikacja : 18.02.2019

Dlaczego w dźwięku z telewizora występują przerwy?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

Kiedy wybrane są takie ustawienia dźwięku telewizora, jak Dźwięk przestrzenny, Poprawa dźwięku (DSEE) czy Zaawans. automat. głośność, w dźwięku mogą wystąpić przerwy.

Aby uzyskać poprawę sytuacji, należy wykonać poniższą procedurę.
Ustawienia w menu Dźwięk należy zmieniać dotąd, aż problem zostanie rozwiązany.

  • Zmień tryb Dźwięk na Standardowy.
  • Zmień ustawienie Dźwięk przestrzenny na Wył.
  • Zmień ustawienie DSEE na Wył.
  • Zmień ustawienie Zaawans. automat. głośność na Wył.