Identyfikator artykułu : 00108536 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2017Drukowanie

Dlaczego występują zniekształcenia basów?

  Telewizor wzmacnia basy w celu zapewnienia głębokości niskich tonów. Z tego powodu zbyt duży poziom sygnału wejściowego w zakresie niskich tonów może powodować zniekształcanie basów.

  W celu usunięcia problemu zmień jedno z poniższych ustawień lub oba z nich.

  1. Zmień [Sound Mode] (Tryb dźwiękowy) na "Standard" (Standardowy).
  Naciśnij przycisk [Option] (Opcja) na pilocie --> [Sound] (Dźwięk) --> [Sound Mode] (Tryb dźwiękowy) --> Zmień na "Standard"
  (Standardowy)
  2. Zmniejsz poziom [Bass] (Niskie tony).
  Naciśnij przycisk [Option] (Opcja) na pilocie --> [Sound] (Dźwięk) --> [Bass] (Niskie tony) -->Naciśnij przycisk strzałki w lewo na pilocie.

  Modele, których dotyczy instrukcja
  KDL-22EX550    KDL-40HX855
  KDL-22EX553    KDL-46EX650
  KDL-22EX555    KDL-46EX653
  KDL-26EX550    KDL-46EX655
  KDL-26EX553    KDL-46HX750
  KDL-26EX555    KDL-46HX751
  KDL-32EX650    KDL-46HX753
  KDL-32EX653    KDL-46HX755
  KDL-32EX655    KDL-46HX756
  KDL-32HX750    KDL-46HX757
  KDL-32HX751    KDL-46HX758
  KDL-32HX753    KDL-46HX759
  KDL-32HX755    KDL-46HX75G
  KDL-32HX757    KDL-46HX850
  KDL-32HX758    KDL-46HX853
  KDL-32HX759    KDL-46HX855
  KDL-40EX650    KDL-55HX750
  KDL-40EX653    KDL-55HX751
  KDL-40EX655    KDL-55HX753
  KDL-40HX750    KDL-55HX755
  KDL-40HX751    KDL-55HX75G
  KDL-40HX753    KDL-55HX850
  KDL-40HX755    KDL-55HX853
  KDL-40HX756    KDL-55HX855
  KDL-40HX757    KDL-55HX950
  KDL-40HX758    KDL-55HX953
  KDL-40HX759    KDL-55HX955
  KDL-40HX75G    KDL-65HX950
  KDL-40HX850    KDL-65HX953
  KDL-40HX853    KDL-65HX955