Identyfikator artykułu : 00176942 / Ostatnia modyfikacja : 28.05.2020Drukowanie

Dlaczego ustawienie „Korektor graficzny” w menu „Dźwięk” jest nieaktywne (szare)?

  Ustawienie „Korektor graficzny” jest nieaktywne w następujących sytuacjach:

  • Tryb dźwięku jest ustawiony na Muzyka, Kinowy lub Sport
  • Funkcja Poprawa dźwięku (DSEE) jest ustawiona na Automat.
  • Dźwięk przestrzenny jest ustawiony na Automat. lub Włącz.

  Aby zmienić ustawienie funkcji Korektor graficzny, wykonaj następujące czynności:

  1. Ustaw Tryb dźwięku na Standardowy.
  2. Ustaw Dźwięk przestrzenny na Wył.
  3. Ustaw funkcję Poprawa dźwięku (DSEE) na Wył.

  UWAGA: kiedy opcja Korektor graficzny jest nieaktywna, ustawienia Korektora graficznego są dostosowywane do zalecanej jakości dźwięku.