Identyfikator artykułu : 00176496 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2019Drukowanie

Mimo wybrania na głównym ekranie ustawienia „Obraz 3D” nie można oglądać telewizji w 3D.

  Nawet jeśli ustawienie opcji Obraz 3D na ekranie głównym zostanie zmienione na 3D (Obok siebie) lub 3D (Nad i pod), po zmianie wejścia lub uruchomieniu aplikacji automatycznie zmieni się ono na Wył.
  Aby oglądać obraz 3D, wykonaj poniższą procedurę.

  1. Naciśnij przycisk ACTION MENU na pilocie.
  2. W kategorii Obraz i dźwięk wybierz opcję 3D.
  3. Wybierz opcję Obraz 3D.
  4. Wybierz opcję 3D (Obok siebie) lub 3D (Nad i pod).

  UWAGA: Funkcję 3D mają tylko niektóre telewizory.