Identyfikator artykułu : 00186394 / Ostatnia modyfikacja : 11.10.2017Drukowanie

Wskaźnik na aktywnych okularach 3D miga na zielono, ale nie ma obrazu 3D

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy wyłącznie określonych produktów i/lub systemów operacyjnych. Przed wykonywaniem opisanych w nim czynności należy zapoznać się z sekcją Produkty i kategorie związane z tym artykułem.

  Prosimy o ponowną rejestrację okularów w telewizorze.

  Okulary 3D można zarejestrować, wykonując następujące czynności:

  1. Wyłącz telewizor.
  2. Umieść okulary w odległości do 50 cm od telewizora i włącz telewizor.
  3. Na 2 sekundy naciśnij przycisk lub wskaźnik zasilania na okularach 3D. Okulary 3D włączą się i rozpocznie się proces rejestracji. Przycisk lub wskaźnik zasilania będzie migać na zielono i żółto. Po zakończeniu procesu rejestracji na 3 sekundy zapali się zielona lampka.

  UWAGA: Sprawdź źródło zasilania w okularach 3D. Jeśli nie jest nim wbudowany akumulator, wymień je.

  Dodatkowe czynności umożliwiające rozwiązanie problemu, jeśli pozostał on nierozwiązany pomimo wykonania powyższych czynności

  1. Zmień ustawienie opcji Ustawienia Bluetooth telewizora z platformą Android TV na Wył.

   UWAGA: Informacji dotyczących konkretnego modelu i sposobu wyłączania funkcji Bluetooth w telewizorze z platformą Android TV należy szukać w instrukcji obsługi dostarczonej z telewizorem.

  2. Uruchom ponownie telewizor z platformą Android TV. .
  3. Zmień ustawienie opcji Ustawienia Bluetooth telewizora z platformą Android TV na Wł.
  4. Wybierz w telewizorze z platformą Android TV wejście, do którego jest doprowadzony sygnał 3D.
  5. Po wykryciu sygnału 3D przytrzymaj wciśnięty przycisk zasilania na okularach 3D.

  Jeśli problem nie zostanie rozwiązany pomimo wypróbowania wszystkich rozwiązań opisanych w tym artykule, konieczna może być wymiana okularów 3D.