Identyfikator artykułu : 00163382 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2017Drukowanie

Mało elementów na ekranie „Ustawienia” lub aplikacji na ekranie głównym

  Telewizor może pracować w trybie Restricted profile (Profil z ograniczeniami).

  Wyłącz tryb Restricted profile (Profil z ograniczeniami), wykonując poniższe czynności.

  1. Naciśnij przycisk Home na pilocie.
  2. Wybierz opcję Ustawienia.
  3. W kategorii Personal (Osobiste) wybierz opcję Security & restrictions (Bezpieczeństwo i ograniczenia).
  4. Wybierz opcję Restricted profile (Profil z ograniczeniami).
  5. Wybierz opcję Exit restricted profile (Wyłącz profil z ograniczeniami), po czym wprowadź kod PIN.